Wiedza

Wiedza jest pewnością siebie.
Miłość tę pewność odbiera.
Daje otwartość.
Nie wiesz.
Ufasz.
Jesteś sobą
bez definicji bycia.
Wiesz, że żyjesz
i że jesteś.

Cóż więcej ci potrzeba?