Prawda

Moja Prawda

poznana
nie objawiona
świadoma
nie przeczuta

Moja

odczytana bólem serca
bólem przyjemnym
bólem znakiem
zmuszającym ciało do nagłego ruchu
a Duszę do świetlnego wiru
w przestrzeni własnego kosmosu

Moja Prawda

Moja Pewność
Mój Wybór
Moja Boskość

spójrz na Mnie
jestem Sobą
w końcu mogę Ci się przedstawić